เซอร์โคเนียม

เคลือบผิวเหล็กและอลูมิเนียมแบบแยกขั้นตอน ป้องกันสนิม และเพิ่มการยึดเกาะสี

ล้างและเคลือบในขั้นตอนเดียวกัน