เซอร์โคเนียม

เคลือบผิวเหล็กและอลูมิเนียมแบบแยกขั้นตอน ป้องกันสนิม และเพิ่มการยึดเกาะสี

ชนิดที่ใช้ล้างและเคลือบในขั้นตอนเดียวกัน