ผลิตภัณฑ์ล้างคราบไขมันด้วยด่าง

แบบจุ่ม (ใช้อุณหภูมิ 50-70°C) และ (ไม่ใช้อุณหภูมิ)

แบบสเปรย์ (ใช้อุณหภูมิ 45-60°C) และ (ไม่ใช้อุณหภูมิ)