ทีม่า โคทติ้ง แอนด์ ซีสเท็ม จำกัด

ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเตรียมผิวโลหะ ระบบผลิตน้ำ (RO/DI) ระบบการผลิตน้ำใช้ในอุตสาหกรรมและระบบบำบัดน้ำเสีย

กลุ่มลูกค้าหลัก

  • อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
  • อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
  • ผู้รับจ้างผลิตและรับจ้างพ่นสี
  • ผู้ผลิตเครื่องจักร

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่น ที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์และทีมงาน  ให้มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยนำประสบการณ์ในการทำงานที่มากกว่า 15 ปี  นำมาร่วมดำเนินการพัฒนา และแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับลูกค้า  เพื่อก้าวไปสู่จุดมุ่งหมาย

นโยบายคุณภาพ

  • มอบความพึงพอใจทั้งคุณภาพและบริการให้กับลูกค้า
  • พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง