บริษัท ทีม่า โคทติ้ง แอนด์ ซีสเท็ม จำกัด

บริษัท ทีม่า โคทติ้ง แอนด์ ซีสเท็ม จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินการผลิตและจำหน่าย เคมีภัณฑ์ในกระบวนการล้างและเคลือบผิวโลหะก่อนพ่นสี รวมทั้ง ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ระบบน้ำ ( น้ำอาร์โอ, น้ำดีไอ ) ที่ใช้ในกระบวนการดังกล่าว

บริษัทฯ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้งานของเคมีภัณฑ์ในลูกค้าแต่ละราย เพื่อส่งผลดีกับสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่น ที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์และทีมงาน  ให้มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยนำประสบการณ์ในการทำงานที่มากกว่า 15 ปี  นำมาร่วมดำเนินการพัฒนา และแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับลูกค้า  เพื่อก้าวไปสู่จุดมุ่งหมาย

นโยบายคุณภาพ

  • มอบความพึงพอใจทั้งคุณภาพและบริการให้กับลูกค้า
  • พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง