บริษัท ทีม่า โคทติ้ง แอนด์ ซีสเท็ม จำกัด

บริษัท ทีม่า โคทติ้ง แอนด์ ซีสเท็ม จำกัด ผลิตและจำหน่าย เคมีภัณฑ์ในกระบวนการล้างและเคลือบผิวโลหะก่อนพ่นสี รวมทั้งการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบน้ำ ( อาร์โอ, ดีไอ ) ที่ใช้ในกระบวนการดังกล่าว

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ มุ่งมั่น ที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์และทีมงาน ให้มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยนำประสบการณ์ในการทำงานที่มากกว่า 15 ปี มาร่วมดำเนินการพัฒนา และแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าของเรา

นโยบายคุณภาพ

  • มอบความพึงพอใจทั้งคุณภาพและบริการให้กับลูกค้า
  • พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
  • มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้งานของเคมีภัณฑ์ในลูกค้าแต่ละราย