ผลิตภัณฑ์ล้างคราบไขมันด้วยกรด

แบบจุ่ม (ไม่ใช้อุณหภูมิ)