ซิงค์ฟอร์สเฟต

เคลือบผิวเหล็กแบบแยกขั้นตอน ป้องกันสนิมและเพิ่มการยึดเกาะสี

ใช้ล้างและเคลือบฟอสเฟตในตัวเดียวกัน