TM-E-82

รายละเอียด

มาตรฐานผลิตภัณฑ์: สารทำความสะอาด ลักษณะเป็นน้ำ และมีฤทธิ์เป็นกรด

คุณสมบัติ: ใช้กัดสนิมและล้างคราบไขมันและสิ่งสกปรกบนผิวชิ้นงานอลูมิเนียม

รูปแบบในการเคลือบผิว: แบบจุ่ม

พื้นผิววัสดุที่นำมาทำความสะอาด: อลูมิเนียมช่องทางติดต่อการสั่งซื้อ

📞 โทร: 0-2170-7269-7

📠 แฟกซ์: 0-2170-7297

✉️ อีเมล: temacoating@gmail.com