TM-P-401

รายละเอียด

มาตรฐานผลิตภัณฑ์: สารทำความสะอาดและเคลือบผิวในตัวเดียวกัน ลักษณะเป็นน้ำ และมีฤทธิ์เป็นกรด

คุณสมบัติ: ล้างคราบไขมัน สิ่งสกปรกและเคลือบกผิวชิ้นงานเหล็ก ลักษณะฟิล์มที่เคลือบเป็นเซอร์โคเนียมฟอสเฟต

รูปแบบในการเคลือบผิว: แบบสเปรย์

พื้นผิววัสดุที่เคลือบ: ผิวชิ้นงานเหล็กช่องทางติดต่อการสั่งซื้อ

📞 โทร: 0-2170-7269-7

📠 แฟกซ์: 0-2170-7297

✉️ อีเมล: temacoating@gmail.com