โครเมต

โครเมต (ฟิล์มสีทอง ฟิล์มสีเขียว ฟิล์มสีใส) แบบแยกขั้นตอน สำหรับผิวอลูมิเนียมก่อนพ่นสี (ไม่ใช้อุณหภูมิ)

โครเมต (ฟิล์มสีทอง ฟิล์มสีเขียว ฟิล์มสีใส) แบบแยกขั้นตอน สำหรับผิวอลูมิเนียมก่อนพ่นสี (ไม่ใช้อุณหภูมิ)