กลุ่มเคลือบผิว

ประเภทเซอร์โคเนียม

เซอร์โคเนียม สำหรับเคลือบผิวเหล็กและอลูมิเนียมแบบแยกขั้นตอน ป้องกันสนิม และเพิ่มการยึดเกาะสี

  • แบบจุ่มหรือแบบสเปรย์ (ไม่ใช้อุณหภูมิ)

TM-P-41K, TM-P-50

เซอร์โคเนียมชนิดที่ใช้ล้างและเคลือบในขั้นตอนเดียวกัน

  • แบบจุ่มหรือแบบสเปรย์ (ไม่ใช้อุณหภูมิ)

TM-P-401, TM-P-401U

ประเภทซิงค์ฟอสเฟต

ซิงค์ฟอสเฟตสำหรับเคลือบผิวเหล็กแบบแยกขั้นตอน ป้องกันสนิมและเพิ่มการยึดเกาะสี

  • แบบจุ่มหรือแบบสเปรย์ (ไม่ใช้อุณหภูมิ)

TM-P-31

ซิงค์ฟอสเฟตแบบที่ใช้ล้างและเคลือบฟอสเฟตในตัวเดียวกัน

  • แบบจุ่มหรือแบบสเปรย์ (ไม่ใช้อุณหภูมิ)

TM-P-32 (แบบจุ่ม), TM-P-30 (แบบสเปรย์)

ประเภทไอร์ออนฟอสเฟต

ไอร์ออนฟอสเฟตสำหรับเคลือบผิวเหล็กแบบแยกขั้นตอน ป้องกันสนิมและเพิ่มการยึดเกาะสี

  • แบบจุ่มหรือแบบสเปรย์ (ไม่ใช้อุณหภูมิ)

TM-P-45, TM-P-403 (แบบจุ่ม)

ไอออนฟอสเฟตชนิดที่ใช้ล้างและเคลือบฟอสเฟตในตัวเดียวกัน

  • แบบจุ่มหรือแบบสเปรย์ (ไม่ใช้อุณหภูมิ)

TM-P-40, TM-P-43, TM-P-47 (เป็นชนิด Solvent)

ประเภทโครเมต

โครเมต (ฟิล์มสีทอง ฟิล์มสีเขียว ฟิล์มสีใส) แบบแยกขั้นตอน สำหรับผิวอลูมิเนียมก่อนพ่นสี (ไม่ใช้อุณหภูมิ)

  • แบบจุ่ม เคลือบผิวแบบโครเมต

TM-P-60 (ฟิล์มสีทอง), TM-P-602 (ฟิล์มสีเขียว)

  • แบบจุ่ม เคลือบแบบไม่ใช้โครเมต

TM-P-63 (ฟิล์มสีใส)