เคมีภัณฑ์เปลี่ยนสนิมเป็นฟิล์มป้องกันสนิม

Rust converter

เปลี่ยนสนิมบนผิวโลหะโดยการเช็ดถู สนิมสามารถเปลี่ยนเป็นฟิล์มสีเทา ซึ่งสามารถป้องกันสนิมได้

TM-CONVERTOR-03

กลุ่มป้องกันสนิมชั่วคราวหลังเคลือบผิว