เคมีภัณฑ์ล้างทำความสะอาดล้างคราบไขมัน

เคมีภัณฑ์ล้างคราบไขมันบนผิวโลหะ ประเภทด่าง (Alkaline)

  • mild alkaline (ค่าความเป็นด่าง pH 8-10)
  • medium alkaline (ค่าความเป็นด่าง pH 10.5-12.5)
  • strong alkaline (ค่าความเป็นด่าง pH 13-14)

วิธีการใช้งาน

  1. แบบจุ่ม (ใช้อุณหภูมิ 50-70 Deg.C) และ (ไม่ใช้อุณหภูมิ)

Medium Alkaline

TM-C-103

TM-C-121

Strong Alkaline

TM-C-100

TM-C-105

2. แบบสเปรย์ (ใช้อุณหภูมิ 45-60 Deg.C) และ (ไม่ใช้อุณหภูมิ)

Mild Alkaline

TM-C-121P

Medium Alkaline

TM-C-101

TM-C-103

TM-C-121

เคมีภัณฑ์ล้างคราบไขมันบนผิวโลหะ ประเภทกรด (Acid cleaning)

แบบจุ่ม (ไม่ใช้อุณหภูมิ)

TM-E-82

TM-E-81