เคมีภัณฑ์สำหรับห้องพ่นสี ทำให้สีลอยบนผิวน้ำ หรือตกตะกอน

ประเภทจับกากตะกอนสีให้ลอยตัวบนผิวน้ำเพื่อง่ายต่อการตักออก

ลดความเหนียวสี

จับตะกอนสีให้ลอยตัว

ลดความเหนียวสีและจับตะกอนสีให้ลอยตัว